top of page

Үйлчилгээний нөхцөл

1. Таныг хүлээн зөвшөөрөх.


Шинэчлэлт: 2021.12.25  E xchangeReferralCodes.com болон холбогдох вэб сайт, үйлчилгээний ашиглалтын нөхцөлүүдэд тавтай морилно уу. Энэ и-xchangeReferralCodes.com вэб эзэн нь нэр Emre Ата хоорондын гэрээ ( "Гэрээ") ( "компани," бид "АНУ-ын" болон "бидний" ""), эзэмшигч болон E xchangeReferralCodes.com оператор, ямар ч юм Компанийн эзэмшдэг бусад вэбсайтууд, програм хангамжууд болон/эсвэл бусад холбогдох үйлчилгээнүүд (хамтдаа "Вэбсайт") болон вэб сайтын хэрэглэгч та ("та", "таны" эсвэл "хэрэглэгч(үүд)"). "Би зөвшөөрч байна" гэснийг товшсоноор, вэб сайтад нэвтэрч эсвэл ашигласнаар та энэхүү Гэрээ, Нууцлалын бодлого, күүкийн бодлогыг дагаж мөрдөхөө зөвшөөрч байна. Энэхүү вэбсайт нь Европын өргөн хүрээний хэрэглэгчдэд зориулагдаагүй болно. Та хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байгаа боловч энэхүү Гэрээний хувьд та вэб сайтад хандах эрхгүй, нэвтрэх эрхгүй болно. Компани болон түүний менежерүүд, гишүүд, ажилчид, төлөөлөгчид, агентууд эсвэл бие даасан гэрээт гүйцэтгэгчдийн аль нь ч ийм чадвартай санхүүгийн зөвлөх, бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, бүртгэлтэй брокер дилер биш юм. Компани болон Вэб сайт нь хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх, хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж гаргах зорилгогүй, мөн компани нь арилжааны гүйлгээ хийх бизнес эрхэлдэггүй, түүхий эдийн дансыг чиглүүлдэггүй, эсвэл тодорхой нөхцөл байдалд тохирсон барааны арилжааны зөвлөгөө өгдөггүй. Вэбсайт болон энэхүү гэрээнд тусгагдсан зүйл нь Компанийн зүгээс ямар нэгэн тодорхой баталгаа, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтыг шаардах, санал болгох, сурталчлах, дэмжих, санал болгох явдал биш юм. Бид энэхүү Гэрээ, Нууцлалын бодлого эсвэл күүкийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах боломжтой бөгөөд үүнийг хийх үед танд мэдэгдэж болно. ЭНД ТАНЫ ЭРХИЙГ НӨЛӨӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ АРБИТРЫН БОЛОН АНГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ БАЙГАА ГЭДГИЙГ АНХААРНА УУ. Хэрэв та энэхүү Гэрээ эсвэл Нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөхгүй бол таныг хориглох бөгөөд вэб сайтыг ашиглахаа нэн даруй зогсооно. Вэбсайтад нэвтрэхийн тулд та 18 ба түүнээс дээш настай эсвэл өөрийн оршин суугаа газар эсвэл вэбсайтад нэвтэрч буй нутаг дэвсгэрт насанд хүрсэн байх ёстой.

2. Вэбсайтаас татгалзах мэдэгдэл.


Вэбсайт болон доторх бүх контент нь зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын зорилгоор зориулагдсан бөгөөд баталгаагүй "байгаагаар" санал болгодог. Заримдаа вэб сайтад гарч буй материалууд нь техникийн, хэвлэх, гэрэл зургийн алдаатай байж болно. Компани нь өөрийн вэбсайт дээрх аливаа материал үнэн зөв, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн байгаа гэдгийг баталгаажуулахгүй. Компани нь өөрийн вэб сайтад байгаа материалд ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт оруулж болно. Гэсэн хэдий ч тус компани материалыг шинэчлэх үүрэг хүлээдэггүй.

3. Вэб сайтын мэдээлэлд найдах ёсгүй.


Манай вэбсайт дээрх ерөнхий контентыг зөвхөн ерөнхий мэдээлэлд зориулж өгсөн болно. Энэ нь таны найдах ёстой мэргэжлийн зөвлөгөө биш, мэдээжийн хэрэг зөвлөгөө өгөх зорилготой биш юм. Бид вэб сайтынхаа мэдээллийг шинэчлэхийн тулд хүчин чармайлт гаргаж байгаа хэдий ч манай вэбсайт дээрх контент үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, шинэчлэгдсэн гэсэн шууд болон далд хэлбэрээр ямар ч мэдэгдэл, баталгаа, баталгаа өгөхгүй.

4. Танд нэвтрэх болон лиценз олгох.


Энэхүү Гэрээний нөхцөл, болзлыг дагаж мөрдсөний үндсэн дээр Компани нь танд Вэбсайт руу нэвтрэх, ашиглах хязгаарлагдмал, онцгой бус, бусдад шилжүүлэх эрхгүй лиценз олгоно. Энэхүү лиценз нь оюуны өмчийн цорын ганц өмчлөгчийн хувьд бидний эрхийг худалдсан зүйл биш юм. Вэбсайтыг зөвхөн та ашиглах боломжтой бөгөөд та энэхүү Гэрээнд заасан эрхээ бусдад түрээслэх, түрээслэх, зээлдүүлэх, дэд лиценз олгох, бусдад шилжүүлэхийг хориглоно. Энд өөрөөр заагаагүй бол эсвэл бидний урьдчилж бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр та өөрчлөх, хуулах, түгээх, дамжуулах, цацах, нийтлэх, байршуулах, хуваалцах, нийтэд үзүүлэх, "толин тусгал" хийх, хуулбарлах, ашиглах, нийтлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, Вэбсайтад агуулагдах аливаа вэбсайтын контент эсвэл хэрэглэгчийн контентыг өөр компьютер, сервер, вэб сайт, бусад хэрэгсэл эсвэл аливаа арилжааны аж ахуйн нэгжээс үүсмэл бүтээл үүсгэх, тэдгээрийн талаар мэдэгдэл, баталгаа гаргах, шилжүүлэх, худалдах. Та Вэб сайтын ямар нэгэн чухал хэсгийг агуулсан эсвэл ашигладаг машинд уншигдахуйц эсвэл өөр хэлбэрээр ямар ч өгөгдлийг боловсруулж, арилжааны зорилгоор гаргаж болохгүй. Та манайхаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл аваагүй л бол нэгээс олон хэрэглэгч ашиглахын тулд цахим сүлжээнд вэбсайтыг ашиглан оршин суугаа эсвэл солилцсон аливаа өгөгдлийг шилжүүлэх, хадгалах боломжгүй бөгөөд үүнийг үндэслэлгүйгээр хориглож болно. Шаардлагатай зөвшөөрөл авахын тулд habermarktr@gmail.com хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.

Вэб сайтын хэрэглэгчийн хувьд та вэбсайтын аль ч хэсгийг эзэмших эрх авахгүй; та зүгээр л дээр дурдсан хүчингүй болгох лиценз эсвэл дээр дурдсан хандалтыг хүлээн авна. Таны лиценз эсвэл вэб сайтад хандах эрх нь дараахь шаардлагыг хангасан болно.

а. Та вэб сайт болон түүний аль нэг хэсгийг ямар ч шалтгаанаар задлах, урвуу инженерчлэл хийх, задлах, өөрчлөх, түрээслэх, худалдах, орчуулах, түрээслэх, зээлэх, түгээх, үүсмэл бүтээл, сайжруулалтыг бий болгохыг хориглоно.

б. Энэхүү Гэрээ, Нууцлалын бодлого, Күүки бодлого болон нэмэлт гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд та лиценз, хандалтаа бусад талуудтай хуваалцахыг хориглоно.

в. Та оюуны өмч, хувийн нууц болон бусад эрхийг зөрчиж, зөрчиж болохгүй

г. Та вэбсайтыг ашиглахдаа АНУ-ын хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг зөрчиж болохгүй.

д. Та Компанийн нэмэлт бодлогыг зөрчиж болохгүй.

е. Та манай вэбсайтыг биднээс өгсөн тусгай сувгаар ашиглахаас бусад тохиолдолд ашиглах боломжгүй.

g. Та энэ вэб сайтыг цөмийн байгууламж, амь насыг дэмжих, амь нас, эд хөрөнгө эрсдэлд оруулж болзошгүй бусад зорилтот програмуудыг ажиллуулахад ашигладаг компьютер дээр ашиглахыг хориглоно.

h. Та манай вэбсайтын функцээр дамжуулан идэвхжүүлээгүй тохиолдолд вэбсайтыг худалдах, түрээслэх, зээлэх, түгээх, шилжүүлэх, дэд лиценз олгох эсвэл түүнд хандах эрхгүй, эсвэл Вэбсайтыг ашиглах, хангахаас орлого олох боломжгүй.

Энэ нь бүх хязгаарлалтын жагсаалт биш гэдгийг анхаарна уу, хэрэв та эдгээр хязгаарлалтын аль нэгийг зөрчсөн тохиолдолд бид таны үзэмжээр таны вэбсайтыг ашиглах эрхийг цуцалж болно. Нэмж дурдахад, хэрэв таны үйлдэл бидэнд болон манай хэрэглэгчдэд хохирол учруулж болзошгүй гэж үзвэл бид таны лицензийг цуцалж эсвэл манай вэбсайтад нэвтрэх эрхийг хязгаарлаж болно.

Бид таны лицензийг хүчингүй болгох эсвэл нэвтрэх эрхийг хязгаарлахгүй байх нь таны зан үйлээс татгалзсан гэсэн үг биш юм.

Вэбсайтаар дамжуулан танд өгсөн мэдээлэл болон түүгээр дамжуулсан бүх материал, үүнд хязгаарлалтгүйгээр зураг, текст, график, чимэглэл, лого, худалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, зохиогчийн эрх, гэрэл зураг, аудио, видео, өгөгдөл, гуравдагч этгээдийн мэдээлэл, вэб үйлчилгээ, түүнтэй холбоотой оюуны өмчийн бүх эрх нь Компани болон түүний лиценз эзэмшигчдийн онцгой өмч юм. Энд тодорхой зааснаас бусад тохиолдолд энэхүү Гэрээнд юу ч ийм оюуны өмчийн эрхийн хүрээнд лиценз үүсгэхгүй бөгөөд та худалдах, лицензлэх, түрээслэх, өөрчлөх, түгээх, хуулбарлах, хуулбарлах, дамжуулах, нийтэд үзүүлэхгүй байхыг зөвшөөрч байна. , вэб сайтаас хандах боломжтой аливаа материал эсвэл контентоос олон нийтэд гүйцэтгэх, хэвлэн нийтлэх, дасан зохицох, засварлах, үүсмэл бүтээл үүсгэх. Энэхүү Гэрээгээр тодорхой зөвшөөрөөгүй аливаа зорилгоор вэб сайт болон доторх материалыг ашиглахыг хатуу хориглоно.

bottom of page