top of page

Პირობები და წესები

1. თქვენი მიღება.


განახლება: 25.12.2021  კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება E xchangeReferralCodes.com-ისა და მასთან დაკავშირებული ვებსაიტების და სერვისების გამოყენების პირობებზე. ეს არის შეთანხმება („შეთანხმება“) E xchangeReferralCodes.com ვებსაიტის მფლობელის სახელს ემრე ატას („კომპანია“, „ჩვენ“, „ჩვენ“ და „ჩვენი“), E xchangeReferralCodes.com- ის მფლობელსა და ოპერატორს შორის და სხვა კომპანიის საკუთრებაში არსებული სხვა ვებსაიტები, პროგრამული უზრუნველყოფა და/ან სხვა დაკავშირებული სერვისები (ერთობლივად, „ვებგვერდი“) და თქვენ („თქვენ“, „თქვენი“ ან „მომხმარებ(ები)“), ვებსაიტის მომხმარებელი. „ვეთანხმები“ დაწკაპუნებით, ვებსაიტზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ დაკავდებით წინამდებარე შეთანხმებით, კონფიდენციალურობის პოლიტიკით და ქუქი-ფაილის პოლიტიკით. ვებსაიტი არ არის განკუთვნილი ფართო ევროპულ ზონაში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ მაგრამ ამ შეთანხმებისთვის, თქვენ არ გექნებათ უფლება ან წვდომა ვებსაიტზე. არც კომპანია და არც მისი რომელიმე მენეჯერი, წევრი, თანამშრომელი, წარმომადგენელი, აგენტი ან დამოუკიდებელი კონტრაქტორი არ არის ლიცენზირებული ფინანსური მრჩეველი, რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩეველი ან რეგისტრირებული ბროკერ-დილერი. არც კომპანია და არც ვებსაიტი არ აპირებს საინვესტიციო ან ფინანსური რჩევების მიწოდებას ან საინვესტიციო რეკომენდაციების გაცემას, არც კომპანია ეწევა ტრანზაქციებს და არც სასაქონლო ანგარიშებს ახორციელებს ან აძლევს სასაქონლო ვაჭრობის რჩევებს, რომლებიც მორგებულია კონკრეტულ სიტუაციაზე. არაფერი, რომელიც შეიცავს ვებსაიტს და არც ამ შეთანხმებას არ წარმოადგენს რაიმე კონკრეტული უსაფრთხოების, ტრანზაქციის ან ინვესტიციის მოთხოვნას, რეკომენდაციას, ხელშეწყობას, მოწონებას ან შეთავაზებას კომპანიის მიერ. ჩვენ შეიძლება შეცვალოთ წინამდებარე შეთანხმება, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ან ქუქიების პოლიტიკა და შეიძლება შეგატყობინოთ, როდესაც ამას გავაკეთებთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აქ არის საარბიტრაჟო და კლასობრივი მოქმედების დებულებები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ თქვენს უფლებებზე. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმებას ან კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, თქვენ აკრძალული ხართ და დაუყოვნებლივ შეწყვეტთ ვებსაიტის გამოყენებას. ვებსაიტზე წვდომისთვის, თქვენ უნდა იყოთ 18 წელზე უფროსი ასაკის ან მინიმუმ სრულწლოვანების ასაკი იმ იურისდიქციაში, სადაც ცხოვრობთ ან საიდანაც შედიხართ ვებსაიტზე.

2. საიტის უარყოფა.


ვებსაიტზე და მის შიგნით ნაპოვნი მთელი შინაარსი განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის და შემოთავაზებულია „როგორც არის“ გარანტიის გარეშე. ზოგჯერ, ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. კომპანია არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი მასალა ზუსტი, სრული ან აქტუალურია. კომპანიას შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები მის ვებ-გვერდზე არსებულ მასალებში გაფრთხილების გარეშე. თუმცა, კომპანია არ იღებს ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.

3. არ არის დამოკიდებული ვებსაიტის ინფორმაციაზე.


ზოგადი შინაარსი ჩვენს ვებსაიტზე მოცემულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვის. ეს არ არის გამიზნული რჩევის ტოლფასი - და რა თქმა უნდა არა პროფესიული რჩევა - რომელსაც უნდა დაეყრდნოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გონივრული ძალისხმევა განაახლოს ინფორმაცია ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენ არ ვაძლევთ არანაირ წარმოდგენას, გარანტიას ან გარანტიას, გამოხატულს თუ ნაგულისხმევს, რომ ჩვენი ვებსაიტის შინაარსი არის ზუსტი, სრული ან განახლებული.

4. წვდომა და ლიცენზიის გაცემა თქვენთვის.


ამ შეთანხმების პირობებთან დაცვით, კომპანია გაძლევს შეზღუდულ, არაექსკლუზიურ, არატრანსფერულ, ვებსაიტზე წვდომის და გამოყენების ლიცენზიას. ეს ლიცენზია არ არის ჩვენი, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ერთადერთი მფლობელის, არცერთი უფლების გაყიდვა. ვებსაიტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ თქვენ მიერ და თქვენ არ შეგიძლიათ დაქირავება, იჯარა, გასესხება, ქველიცენზირება ან ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თქვენი უფლებების ვინმეს გადაცემა. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის გათვალისწინებული აქ ან ჩვენი წინასწარი გამოხატული წერილობითი თანხმობით, თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ, დააკოპიროთ, გაავრცელოთ, გადასცეთ, მაუწყებლობა, გამოქვეყნება, ატვირთვა, გაზიარება, საჯაროდ ჩვენება, „სარკე“, შესრულება, რეპროდუცირება, გამოყენება, გამოქვეყნება, ლიცენზია, შექმენით წარმოებული ნამუშევრები, გააკეთეთ წარმომადგენლობები ან გარანტიები ვებსაიტის ნებისმიერი შინაარსის ან ვებსაიტზე არსებული მომხმარებლის შინაარსის გადაცემის ან გაყიდვის შესახებ ნებისმიერ სხვა კომპიუტერზე, სერვერზე, ვებსაიტზე ან სხვა საშუალებებზე ან ნებისმიერი კომერციული საწარმოსთვის. თქვენ არ შეგიძლიათ განავითაროთ ან მიიღოთ კომერციული გასაყიდად რაიმე მონაცემი მანქანით წასაკითხად ან სხვა ფორმით, რომელიც აერთიანებს ან იყენებს ვებსაიტის რაიმე მნიშვნელოვან ნაწილს. თქვენ არ შეგიძლიათ გადაიტანოთ ან შეინახოთ ვებ-გვერდის გამოყენებით არსებული ან გაცვლილი მონაცემები ნებისმიერ ელექტრონულ ქსელში ერთზე მეტი მომხმარებლის მიერ გამოსაყენებლად, თუ არ მიიღებთ წინასწარ წერილობით ნებართვას ჩვენგან, რაც შეიძლება უსაფუძვლოდ იყოს დაცული. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ habermarktr@gmail.com, რომ მოითხოვოთ ნებისმიერი საჭირო ნებართვა.

როგორც საიტის მომხმარებელი, თქვენ არ იღებთ საკუთრების ინტერესს ვებსაიტის რომელიმე ნაწილზე; თქვენ უბრალოდ იღებთ ზემოთ ჩამოთვლილ გაუქმებულ ლიცენზიას ან წვდომას. თქვენი ლიცენზია ან ვებსაიტზე წვდომა ექვემდებარება შემდეგ მოთხოვნებს:

ა. თქვენ არ შეგიძლიათ დეკომპილირება, შებრუნებული ინჟინერიის, დაშლა, შეცვლა, დაქირავება, გაყიდვა, თარგმნა, იჯარა, სესხება, გავრცელება ან შექმნათ წარმოებული სამუშაოები ან გაუმჯობესებები ვებსაიტზე ან მის რომელიმე ნაწილზე რაიმე მიზეზით.

ბ. თქვენ არ შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენი ლიცენზია ან წვდომა სხვა მხარეებთან, გარდა ამ შეთანხმებით, კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, ქუქიების პოლიტიკით ან ნებისმიერი დამატებითი შეთანხმებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

გ. თქვენ არ შეგიძლიათ დაარღვიოთ ან დაარღვიოთ ინტელექტუალური საკუთრება, კონფიდენციალურობა ან სხვა უფლებები

დ. თქვენ არ შეგიძლიათ დაარღვიოთ შეერთებული შტატების კანონები, წესები ან პროცედურები ვებსაიტის გამოყენებისას.

ე. თქვენ არ შეგიძლიათ დაარღვიოთ კომპანიის ნებისმიერი დამატებითი პოლიტიკა.

ვ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი, გარდა ჩვენს მიერ მოწოდებული კონკრეტული არხებით.

გ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებსაიტი კომპიუტერზე, რომელიც გამოიყენება ბირთვული ობიექტების, სიცოცხლის მხარდაჭერის ან სხვა მისიისთვის კრიტიკული აპლიკაციების ფუნქციონირებისთვის, სადაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას სიცოცხლეს ან ქონებას.

თ. თქვენ არ შეგიძლიათ გაყიდოთ, იჯარით, გასესხოთ, გაავრცელოთ, გადასცეთ ან ქველიცენზია გასცეთ ვებსაიტს ან მასზე წვდომას, ან მიიღოთ შემოსავალი ვებსაიტის გამოყენებისა და მიწოდებიდან, თუ ეს არ არის გააქტიურებული ჩვენი ვებსაიტის ფუნქციონირებით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის შეზღუდვების ყოვლისმომცველი სია, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას, ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ თქვენი ლიცენზია ან თქვენი წვდომა ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებაზე ჩვენი შეხედულებისამებრ. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ თქვენი ლიცენზია ან შეზღუდოთ თქვენი წვდომა ჩვენს ვებსაიტზე, თუ გვჯერა, რომ თქვენმა ქმედებებმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს ჩვენ ან ჩვენს რომელიმე მომხმარებელს.

ჩვენს მიერ თქვენი ლიცენზიის გაუქმება ან წვდომის შეზღუდვა არ წარმოადგენს თქვენს ქცევაზე უარის თქმას.

ვებსაიტის საშუალებით მოწოდებული ინფორმაცია და მასში არსებული ყველა მასალა ან გადაცემული, მათ შორის, შეუზღუდავად, სურათები, ტექსტი, გრაფიკა, ილუსტრაციები, ლოგოები, სავაჭრო ნიშნები, სერვისის ნიშნები, საავტორო უფლებები, ფოტოები, აუდიო, ვიდეო, მონაცემები, მესამე მხარის მონაცემები, ვებ სერვისები და მასთან დაკავშირებული ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება არის კომპანიისა და მისი ლიცენზირების ექსკლუზიური საკუთრება. გარდა იმ შემთხვევისა, რაც პირდაპირ არის გათვალისწინებული აქ, ამ შეთანხმებაში არაფერი არ ჩაითვლება ლიცენზიის შექმნაზე ამ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებში ან ქვეშ, და თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გაყიდოთ, ლიცენზირება, დაქირავება, შეცვლა, გავრცელება, კოპირება, რეპროდუცირება, გადაცემა, საჯაროდ ჩვენება , საჯაროდ შეასრულოს, გამოაქვეყნოს, ადაპტირება, რედაქტირება ან შექმნა წარმოებული ნამუშევრები ვებ-გვერდიდან ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მასალისა და შინაარსისგან. კატეგორიულად აკრძალულია ვებსაიტის ან მასში არსებული მასალების გამოყენება ნებისმიერი მიზნით, რომელიც პირდაპირ არ არის ნებადართული ამ შეთანხმებით.

bottom of page