top of page

Vilkår og betingelser

1. Din accept.


Opdatering: 25.12.2021  Velkommen til vilkårene for brug for E xchangeReferralCodes.com og relaterede websteder og tjenester. Dette er en aftale ("Aftale") mellem E xchangeReferralCodes.com webstedsejernavn Emre Ata ("Virksomhed", "vi", "os" og "vores"), ejeren og operatøren af E xchangeReferralCodes.com og evt. andre virksomhedsejede websteder, software og/eller andre tilknyttede tjenester (samlet "hjemmesiden") og dig ("dig", "din" eller "bruger(e)"), en bruger af webstedet. Ved at klikke på "Jeg accepterer", gå ind på eller bruge webstedet accepterer du at være bundet af denne aftale, privatlivspolitikken og cookiepolitikken. Hjemmesiden er ikke beregnet til brugere i det større europæiske område. Du anerkender og accepterer, at uden denne aftale ville du ikke have nogen rettigheder eller adgang til webstedet. Hverken virksomheden eller nogen af dens ledere, medlemmer, ansatte, repræsentanter, agenter eller uafhængige kontrahenter er i sådanne egenskaber licenserede finansielle rådgivere, registrerede investeringsrådgivere eller registrerede mægler-forhandlere. Hverken selskabet eller webstedet foregiver at yde investerings- eller finansiel rådgivning eller komme med investeringsanbefalinger, og selskabet beskæftiger sig heller ikke med at handle, ej heller dirigerer det råvarekonti eller giver råd om råvarehandel, der er skræddersyet til en bestemt situation. Intet indeholdt på webstedet eller denne aftale udgør en opfordring, anbefaling, promovering, godkendelse eller tilbud fra virksomheden om nogen bestemt sikkerhed, transaktion eller investering. Vi kan ændre denne aftale, privatlivspolitikken eller cookiepolitikken og kan give dig besked, når vi gør det. VENLIGST VÆR OPMÆRKSOM, AT DER ER BESTEMMELSER FOR VOLDGIFT OG KLASSESØG, DER KAN PÅVIRKE DINE RETTIGHEDER. Hvis du ikke accepterer denne aftale eller privatlivspolitikken, er du forbudt og skal straks ophøre med at bruge hjemmesiden. For at få adgang til webstedet skal du være 18 år eller ældre eller mindst myndig i den jurisdiktion, hvor du bor, eller hvorfra du får adgang til webstedet.

2. Hjemmeside Ansvarsfraskrivelse.


Alt indhold fundet på og inden for webstedet er kun beregnet til informations- og uddannelsesformål og tilbydes "som det er" uden garanti. Af og til kan de materialer, der vises på hjemmesiden, omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Virksomheden garanterer ikke, at noget af materialerne på dets hjemmeside er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Virksomheden kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på dets hjemmeside uden varsel. Virksomheden forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

3. Ingen afhængighed af webstedsoplysninger.


Det generelle indhold på vores hjemmeside er kun til generel information. Det er ikke meningen, at det skal udgøre rådgivning – og slet ikke professionel rådgivning – som du bør stole på. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside, giver vi ingen erklæringer, garantier eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for at indholdet på vores hjemmeside er nøjagtigt, fuldstændigt eller opdateret.

4. Adgang og licenstildeling til dig.


Med forbehold af din overholdelse af vilkårene og betingelserne i denne aftale, giver virksomheden dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at få adgang til og bruge webstedet. Denne licens er ikke et salg af nogen af vores rettigheder som den eneste ejer af intellektuel ejendom. Hjemmesiden må kun bruges af dig, og du må ikke leje, lease, udlåne, underlicensere eller overføre nogen af dine rettigheder i henhold til denne aftale til nogen anden. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri eller med vores forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke, må du ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, udsende, udgive, uploade, dele, offentligt vise, "spejle", udføre, reproducere, bruge, udgive, licensere, skabe afledte værker fra, fremsætte repræsentationer eller garantier vedrørende, overføre eller sælge ethvert webstedsindhold eller brugerindhold på webstedet på enhver anden computer, server, websted eller andet medie eller for enhver kommerciel virksomhed. Du må ikke udvikle eller udlede til kommercielt salg nogen data i maskinlæsbar eller anden form, der inkorporerer eller bruger nogen væsentlig del af hjemmesiden. Du må ikke overføre til eller gemme nogen data, der befinder sig eller udveksles ved hjælp af webstedet i et elektronisk netværk til brug for mere end én bruger, medmindre du indhenter forudgående skriftlig tilladelse fra os, som kan tilbageholdes urimeligt. Kontakt os venligst på habermarktr@gmail.com for at anmode om den nødvendige tilladelse.

Som webstedsbruger modtager du ikke nogen ejerandel i nogen del af webstedet; du modtager blot den førnævnte tilbagekaldelige licens eller adgang anført ovenfor. Din licens eller adgang til webstedet er underlagt følgende krav:

en. Du må ikke dekompilere, reverse engineering, adskille, modificere, udleje, sælge, oversætte, lease, udlåne, distribuere eller skabe afledte værker eller forbedringer til webstedet eller nogen del af det uanset årsag.

b. Du må ikke dele din licens eller adgang med andre parter, undtagen som fastsat i denne aftale, privatlivspolitik, cookiepolitik eller eventuelle yderligere aftaler.

c. Du må ikke krænke eller krænke den intellektuelle ejendomsret, privatlivets fred eller andre rettigheder

d. Du må ikke overtræde nogen love, regler eller procedurer i USA, mens du bruger hjemmesiden.

e. Du må ikke overtræde nogen af virksomhedens yderligere politikker.

f. Du må ikke bruge vores hjemmeside undtagen gennem specifikke kanaler, som vi har leveret.

g. Du må ikke bruge webstedet på en computer, der bruges til at drive nukleare anlæg, livsstøtte eller andre missionskritiske applikationer, hvor liv eller ejendom kan være på spil.

h. Du må ikke sælge, lease, udlåne, distribuere, overføre eller underlicensere webstedet eller adgang til det eller få indtægter fra brugen eller leveringen af webstedet, medmindre det er aktiveret gennem funktionaliteten på vores websted.

Vær opmærksom på, at dette ikke er en altomfattende liste over begrænsninger, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger, kan vi tilbagekalde din licens eller din adgang til at bruge vores websted efter vores skøn. Derudover kan vi tilbagekalde din licens eller begrænse din adgang til vores hjemmeside, hvis vi mener, at dine handlinger kan skade os eller nogen af vores brugere.

Hvis vi undlader at tilbagekalde din licens eller begrænse adgangen, fungerer det ikke som et afkald på din adfærd.

De oplysninger, der gives til dig via hjemmesiden og alt materiale deri eller overføres derved, herunder, uden begrænsning, billeder, tekst, grafik, illustrationer, logoer, varemærker, servicemærker, ophavsrettigheder, fotografier, lyd, video, data, tredjepartsdata, webtjenester, og alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret hertil, er eksklusiv ejendom tilhørende virksomheden og dets licensgivere. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, skal intet i denne aftale anses for at skabe en licens i eller under sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, og du accepterer ikke at sælge, licensere, leje, ændre, distribuere, kopiere, reproducere, transmittere, offentligt vise , offentligt udføre, udgive, tilpasse, redigere eller skabe afledte værker fra ethvert materiale eller indhold, der er tilgængeligt fra webstedet. Brug af hjemmesiden eller materialer deri til ethvert formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i denne aftale, er strengt forbudt.

bottom of page