top of page

Felhasználási feltételek

1. Az Ön elfogadása.


Frissítés: 2021.12.25  Üdvözöljük az E xchangeReferralCodes.com és a kapcsolódó webhelyek és szolgáltatások használati feltételeiben. Ez egy megállapodás („Megállapodás”) az E xchangeReferralCodes.com webhely tulajdonosának neve Emre Ata („Vállalat”, „mi”, „mi” és „mieink”), az E xchangeReferralCodes.com tulajdonosa és üzemeltetője, valamint bármely más más Vállalat tulajdonában lévő webhelyek, szoftverek és/vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások (együttesen a „Webhely”) és Ön („Ön”, „Ön” vagy „felhasználó(k)”), a Webhely felhasználója. Az „Elfogadom” gombra kattintva, a Weboldal megnyitásával vagy használatával Ön elfogadja a jelen Szerződés, az Adatvédelmi szabályzat és a Cookie-szabályzat betartását. A Weboldal nem a nagyobb európai térség felhasználóinak készült. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Megállapodás kivételével Önnek nem lennének jogai vagy hozzáférése a Webhelyhez. Sem a Társaság, sem annak vezetői, tagjai, alkalmazottai, képviselői, ügynökei vagy független vállalkozói ilyen minőségben nem minősülnek engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadónak, bejegyzett befektetési tanácsadónak vagy regisztrált bróker-kereskedőnek. Sem a Vállalat, sem a Weboldal nem szándékozik befektetési vagy pénzügyi tanácsot adni vagy befektetési ajánlásokat tenni, és a Vállalat sem foglalkozik kereskedési tevékenységgel, és nem vezet áruszámlákat, és nem ad semmilyen konkrét helyzetre szabott árukereskedelmi tanácsot. A Weboldalon és a jelen Megállapodásban foglaltak nem minősülnek a Vállalat által adott értékpapírra, tranzakcióra vagy befektetésre vonatkozó megkeresésnek, ajánlásnak, promóciónak, támogatásnak vagy ajánlatnak. Módosíthatjuk a jelen Szerződést, az Adatvédelmi szabályzatot vagy a Cookie-szabályzatot, és értesíthetjük Önt, ha ezt tesszük. KÉRJÜK, VEGYE TUDATÁBAN, HOGY ITT VÁLASZTOTT BÍRÓBÍRÁS ÉS AZ OSZTÁLYOS KERESÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK VANNAK, AMELYEK ÉRINTHETŐK AZ ÖN JOGAIRA. Ha nem ért egyet a jelen Szerződéssel vagy az Adatvédelmi szabályzattal, eltiltja Öntől, és haladéktalanul fel kell hagynia a Weboldal használatával. A Webhely eléréséhez 18 évesnek vagy idősebbnek kell lennie, vagy legalább nagykorúnak kell lennie abban a joghatóságban, ahol lakik, vagy ahonnan a webhelyet eléri.

2. Webhelyre vonatkozó felelősség kizárása.


A Weboldalon és azon belül található összes tartalom kizárólag tájékoztatási és oktatási célokat szolgál, és „ahogy van”, garancia nélkül kínáljuk. Esetenként a Weboldalon megjelenő anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. A vállalat nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A társaság bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Weboldalán található anyagokat. A vállalat azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

3. Ne hagyatkozzon a webhely információira.


Weboldalunk általános tartalma csak általános tájékoztatást szolgál. Ez nem olyan tanács – és semmiképpen nem szakmai tanács –, amelyre támaszkodnia kell. Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Weboldalunkon található információk frissítésére, nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát arra vonatkozóan, hogy a Webhelyünkön található tartalom pontos, teljes vagy naprakész.

4. Hozzáférés és licensz az Ön számára.


Feltéve, hogy Ön betartja a jelen Szerződés feltételeit, a Vállalat korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható licencet biztosít Önnek a Webhely eléréséhez és használatához. Ez a licenc nem jelenti a szellemi tulajdon kizárólagos tulajdonosaként fennálló jogaink eladását. A Weboldalt csak Ön használhatja, és Ön nem adhatja bérbe, lízingelheti, kölcsönözheti, nem adhatja allicencbe vagy ruházhatja át a jelen Szerződésben foglalt jogait másra. Kivéve, ha a jelen dokumentum kifejezetten másként nem rendelkezik, vagy előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásunkkal nem módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, továbbíthatja, sugározhatja, közzéteheti, feltöltheti, megoszthatja, nyilvánosan megjelenítheti, "tükrözheti", előadhatja, reprodukálhatja, felhasználhatja, közzéteheti, nem engedélyezheti, származékos alkotások létrehozása, nyilatkozatok vagy garanciák vállalása, átruházása vagy értékesítése a Weboldal bármely tartalmáról vagy a Weboldalon található felhasználói tartalomról bármely más számítógépen, szerveren, webhelyen vagy más médiumon, vagy bármely kereskedelmi vállalkozás számára. Ön nem fejleszthet vagy származtathat kereskedelmi értékesítés céljából semmilyen olyan adatot géppel olvasható vagy más formában, amely magában foglalja vagy felhasználja a Webhely bármely jelentős részét. Ön nem viheti át és nem tárolhatja a Weboldalon tartózkodó vagy a Weboldal használatával kicserélt adatokat egyetlen elektronikus hálózatban egynél több felhasználó általi használatra, kivéve, ha előzetesen írásos engedélyt kap tőlünk, amelyet indokolatlanul visszatarthatunk. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a habermarktr@gmail.com címen, és kérjen engedélyt.

A Webhely felhasználójaként Ön nem kap tulajdonjogot a Webhely egyetlen részében sem; Ön csupán a fent említett visszavonható licencet vagy hozzáférést kapja meg. Az Ön licencére vagy a Webhelyhez való hozzáférésére a következő követelmények vonatkoznak:

a. Semmilyen okból tilos visszafejteni, visszafejteni, szétszedni, módosítani, bérelni, eladni, lefordítani, lízingelni, kölcsönözni, terjeszteni, illetve származékos munkákat vagy fejlesztéseket létrehozni a Webhelyen vagy annak bármely részén.

b. Licencét vagy hozzáférését nem oszthatja meg más felekkel, kivéve a jelen Szerződésben, az Adatvédelmi szabályzatban, a Cookie-szabályzatban vagy bármely további megállapodásban meghatározott eseteket.

c. Nem sértheti vagy sértheti a szellemi tulajdonhoz, a magánélethez vagy más jogokhoz fűződő jogokat

d. A Webhely használata során nem sértheti meg az Egyesült Államok törvényeit, szabályait vagy eljárásait.

e. Ön nem sértheti meg a Vállalat további irányelveit.

f. Weboldalunkat csak az általunk biztosított meghatározott csatornákon keresztül használhatja.

g. Nem használhatja a Weboldalt olyan számítógépen, amelyet nukleáris létesítmények működtetésére, életfenntartásra vagy más, kritikus fontosságú alkalmazásokra használnak, ahol élet vagy tulajdon foroghat kockán.

h. Ön nem értékesítheti, lízingelheti, kölcsönözheti, terjesztheti, átruházhatja vagy allicencelheti a Webhelyet vagy az ahhoz való hozzáférést, és nem szerezhet bevételt a Webhely használatából vagy szolgáltatásából, kivéve, ha ezt Webhelyünk funkciói lehetővé teszik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem a korlátozások mindenre kiterjedő listája, ha megszegi e korlátozások bármelyikét, saját belátásunk szerint visszavonhatjuk engedélyét vagy hozzáférését a Webhelyünk használatához. Ezenkívül visszavonhatjuk licencét, vagy korlátozhatjuk a webhelyünkhöz való hozzáférését, ha úgy gondoljuk, hogy tevékenysége árthat nekünk vagy bármely felhasználónknak.

Ha nem vonjuk vissza az Ön engedélyét vagy korlátozzuk a hozzáférést, az nem jelenti az Ön magatartásáról való lemondást.

A Weboldalon keresztül Önnek biztosított információk és az ott található vagy az általa továbbított anyagok, beleértve, korlátozás nélkül, a képeket, szövegeket, grafikákat, illusztrációkat, logókat, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, szerzői jogokat, fényképeket, hangot, videót, adatokat, harmadik fél adatait, a webszolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok a Társaság és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik. A jelen Szerződésben foglaltak kivételével, a jelen Szerződésben semmi sem tekinthető licenc létrehozásának bármely ilyen szellemi tulajdonjogon belül, és Ön beleegyezik abba, hogy nem ad el, licencel, nem ad bérbe, nem módosít, nem terjeszt, másol, reprodukál, továbbít, nyilvánosan megjelenít. , nyilvánosan előadni, közzétenni, adaptálni, szerkeszteni vagy származékos műveket létrehozni a Weboldalról elérhető bármely anyagból vagy tartalomból. Szigorúan tilos a Weboldal vagy az ott található anyagok olyan célra történő felhasználása, amelyet a jelen Szerződés kifejezetten nem engedélyez.

bottom of page